Přehled a vlastnosti dmychadel Kaeser - Vyráběné typy a jejich technické parametry

 

Konstrukční řada OMEGA se vyrábí v pěti velikostních řadách. (2x - 8x). Každá řada se pak ještě dělí podle délky rotorů. U téměř každého dmychadla je možnost volby, zda je dvou nebo třízubé (viz. obrázek).

Přetlak - označení u dmychadla : P
Max. dodávané množství při max. otáčkách: 5,0 - 159 m³/min, max do 1000 mbar.

Podtlak (Vakuum) - označení u dmychadla : PV
Max. sací síla při max. otáčkách: 43 až 159 m³/min, max.do : 100 mbar.

Pro přesné rozsahy dodávaného vzduchu jednotlivých řad použijte prosím výkonové tabulky nebo nás kontaktujte.


Robustní konstrukce

Zkušenosti získané během výroby kompresorů s rotačními písty trvající desetiletí a intenzivní výzkum vyústily do kompaktní konstrukce bloku dmychadla KAESER. Jeho hlavními vlastnostmi je vysoká hospodárnost a dlouhá životnost.
 

Většina z konstrukčních řad KAESER je vhodná bez omezení pro provoz do 1 000 mbarů přetlaku. Tak je možno pro každou aplikaci vybrat nejmenší a nejefektivnější blok. To je výhoda nejen v oblasti nároků na investice, ale klesnou i provozní náklady, protože menší a rychlejší dmychadla pracují ve všeobecnosti hospodárněji. Vedle toho snižuje jejich vysoká rychlost vzduchu s účinnějším chlazením teplotu při stlačení, což se opět pozitivně promítá do životnosti.


Přesná výroba
Nejmodernější zpracovatelské stroje řízené CNC brousí profily rotorů a ozubených kol s přesností na tisícinu milimetru. Takto dosažitelné minimální mezery mezi špičkami rotorů a skříní rotoru garantují nejvyšší volumetrickou účinnost při nejnižším možném ohřevu bloku.
Aby se zajistila trvale vysoká kvalita, měří se všechny skříně bloků a rotory na přípustnou toleranci.


Zvláštní provedení
Rozmanitost podle způsobu použití nabízí různé zvláštní provedení bloků. Tak jsou k dispozici třeba verze, které utěsní plyn, např. pro dopravu dusíku, bloky z chrom-niklové oceli pro látky vyvolávající korozi, ale i různé varianty s těsněním.
 


CHCETE VĚDĚT VÍC ?

 Jak dmychadlo s rotačními písty funguje

Z čeho je dmychadlo Kaeser vyráběno

Porovnání třízubového dmychadla s dvouzubým

Jak a kde se dmychadla a příslušenství vyrábí